Nahrávky vystoupení

Z prostorových důvodů jsou zde v kompletní délce umístěny pouze nejnovější nahrávky z koncertů, které mají především informativní charakter. Dále pak jsou pouze vybraná provedení zastoupena zvukovými ukázkami.

Boží hod velikonoční

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 21. 4. 2019 v 9.00

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrámový sbor, hosté, J. Tůma - varhany, řídí P. Šmolík

 • J. G. Zechner: Große Orgelsolomesse, J. J. Fux: Victime paschali, liturgická hudba, improvizace MP3

Velký Pátek

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 19. 4. 2019 v 17.00

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrámový sbor

 • R. Rejšek: Janovy pašije MP3
 • Ostatní liturgická hudba MP3

Zelený čtvrtek

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 18. 4. 2019 v 9.00 a 11.00

Svatohorský chrámový sbor

 • Sestřih liturgické hudby MP3

Květná neděle

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 14. 4. 2019 v 9.00 a 11.00

Svatohorský chrámový sbor, G. Kuntová, P. Šmolík, J. Traxler, K. Falcníková, E. Roubová ad., Miloslava Šmoílková - varhany

 • P. Šmolík: Nové Lukášovy pašije MP3

Zelený čtrvtek

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 18. 4. 2019 v 17.00

Svatohorský chrámový sbor, K. Falcníková, P. Šmolík - varhany

 • Proprium P. Šmolíka na Zelený čtvrtek, P. Martini di Bologna: In Monte Oliveti MP3

Roráty

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 15. 12. 2018 v 6.00

Svatohorští literáti, Pavel Šmolík - varhany

 • Krátká ukázka MP3

Památka na všechny věrné zemřelé

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 2. 11. 2018 v 17.00

Svatohorský chrámový sbor, Pavel Šmolík - varhany

Neděle Božího milosrdenství

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 8. 4. 2018 v 16.30

Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Radek Prugl - tenor, Pavel Šmolík - bas, Markéta Schley Reindlová (Langlais) / P. Šmolík- varhany

Velikonoční koncert SHS

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 2. 4. 2018 v 16.30

Svatohorský chrámový sbor, Marta Neumannová - hoboj, Kateřina Falcníková – soprán, sbormistr a varhany Pavel Šmolík

 • Nahrávka koncertu v MP3

Boží hod velikonoční - hudba při liturgii

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 1. 4. 2018 v 9.00

Svatohorský chrámový sbor, žesťový kvartet, M. Zahrádková - varhany, sbormistr Pavel Šmolík

Velkopáteční obřady

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 30. 3. 2018 v 17.00

Svatohorský chrámový sbor, členové Vepřekova smíš. sboru, Kateřina Falcníková – soprán, Radek Prugl - tenor, sbormistr a varhany Pavel Šmolík

Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru a hostí

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 6. 1. 2018 v 18.00

Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Marie Štefaniková - alt, radek Prugl - tenor, sbormistr a varhany Pavel Šmolík

Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru a hostí

Bazilika nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 26. 12. 2017 v 16.30

Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Marie Štefaniková - alt, Yoshimi Oshima - příčná flétna, Jaroslav Tůma – varhany, dirigent Pavel Šmolík

Boží Hod vánoční

Bazilika nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 25. 12. 2017 v 9.00

Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr, Kateřina Falcníková – soprán, Gabriela Kuntová - alt, Radek Prügl - tenor, Miloslava Šmolíková – varhany, dirigent Pavel Šmolík

Stabat Mater

Pražská Loreta - kostel Narození Páně, Praha, 15. 9. 2013 v 18.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Jiřina Marešová-Dvořáková – varhany, řídí Pavel Šmolík

Korunovace 2013

Svatá Hora, Příbram, 9. 6. 2013 v 9.00

Kateřina Falcníková, Radek Prugl, Karel Brynda, Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, řídí Pavel Šmolík

Stabat Mater

Svatá Hora, Příbram, 15. 9. 2012 v 18.30

Beata Altior, Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, řídí Pavel Šmolík

Všech věrných zemřelých (dušičky)

svatohorská bazilika, 2. 11. 2011 v 17.00 (hudba při liturigi)

Narození P. Marie, svátek

svatohorská bazilika, 8. 9. 2011 v 17.00 (hudba při liturigi)

 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Kyrie I nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Christe nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Kyrie II nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Gloria nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Quoniam nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Cum Sancto Spiritu nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Sanctus nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Benedictus nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Agnus Dei nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Dona nahrávka MP3

Koncert duchovní hudby

kostel sv. Rocha, Březnice, 4. 6. 2011 v 17.00

 • J. G. Zechner: Große Orgelsolomesse - Gloria, Domine Deus nahrávka MP3
 • J. G. Zechner: Große Orgelsolomesse - Qui tollis, Quoniam nahrávka MP3
 • P. Šmolík - Křížová cesta (průřez) nahrávka MP3

Boží hod vánoční

svatohorská bazilika, 24. 12. 2010 v 9.00 (hudba při liturigi)

 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Kyrie nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Gloria nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Credo nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Sanctus nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Benedictus nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Agnus Dei nahrávka MP3

Svaté Rodiny

svatohorská bazilika, 26. 12. 2010 v 9.00 (hudba při liturigi)