Cembalo

Cembalo, Vyhnálek 2010

Nástroj pochází z dílny Františka Vyhnálka z Hovorčovic, kde vznikl v roce 2010.

Původním majitelem cembala byl P. Stanislav Přibyl, dlouholetý svatohorský farář a nynější generální vikář Litoměřické diecéze, osoba velmi úzce spjatá s hudební kulturou, zejména hudbou barokní. Vzhledem k tomu, že se rozhodl pro pořízení většího dvoumanuálového nástroje, bylo možné tento původní odkoupit.

Cembalo je tzv. typu Eisenach (tedy německého typu, které např. používal Bach), jednomanuálové s dvěma osmistopými rejstříky a loutnou. Zvukovou ukázku, na níž nástroj zazní v alternaci s positivem z dílny V. Šlajcha můžete vyslechnout zde. (C. Ph. Em. Bach: Dueto. J. Šlechtová – cembalo, P. Šmolík – positiv)