Nahrávky vystoupení

Z prostorových důvodů jsou zde v kompletní délce umístěny pouze tři nejnovější nahrávky z koncertů, které mají především informativní charakter. Dále pak jsou pouze vybraná provedení zastoupena zvukovými ukázkami.

Koncert k Roku české hudby

Kostel sv. Jakuba, Příbram, středa 15. května 2024 v 19.00h

Příbramská filharmonie, Vepřekův smíšený sbor, Canto Carso, K. Falcníková, Z. Horská, P. Strnad, K. Brynda, řídí V. Kopecká a P. Šmolík

  • A. Dvořák: Mše D dur, B. Smetana: Tři sbory ženské, Česká píseň. Záznam v MP3: nahrávka

Tříkrálový koncert

Svatá Hora, bazilika, pátek 5. ledna 2024 v 18.00h

Vepřekův smíšený sbor, K. Falcníková, G. Kuntová, Z. Horská, S. Mistr, komorní instr. ansámbl, řídí P. Šmolík

Korunovace 2023

Svatá Hora, bazilika, neděle 19 června 2023 v 9.00h

Vepřekův smíšený sbor, rozšířená Příbramská filharmonie, K. Falcníková, P. Strnad, J. Janda, řídí P. Šmolík

Tříkrálový koncert

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtvrtek 5. ledna 2023 v 18:00

Členové Vepřekova smíšeného sboru a Svatohorského chrámového sboru, sóla K. Falcníková, Z. Horská, G. Kuntová, P. Strnad, K. Brynda; P. Šmolík - varhany; P. Kopecký, A. Kopecká - housle, J. Pichlík - kontrabas

CD „Hluboký důl - Příbramské Te Deum“

CD Hluboký důlDisk zahrnuje úpravy hornických písní a kantátu věnovanou Městu Příbrami z pera sbormistra Pavla Šmolíka, duchovní skladby a Te Deum Radka Rejška, pozoruhodnou kompozici z roku 2005, která byla téhož roku zaznamenána, ale veřejně je publikována až nyní. Vydalo vydavatelství ARTA

Průřez CD MP3

Bach opět na Svaté Hoře (Adventní Advent 2022-I)

Svatá Hora, bazilika, středa 30. listopadu 2022 v 19.00h

Vepřekův smíšený sbor, komorní orchestr, K. Falcníková, G. Kuntová, S. Mistr, J. Janda, řídí P. Šmolík

Korunovace

Svatá Hora, Korunovační kaple, neděle 26. června 2022 v 9.00h

Vepřekův smíšený sbor, rozšířená Příbramská filharmonie, K. Falcníková, P. Strnad, J. Janda, řídí P. Šmolík

Koncert k nedožitým 90. narozeninám Otty Šmolíka

Korandův sbor, Plzeň, sobota 21. května 2022 v 19.00h

Vepřekův smíšený sbor, Musica Amica a sólisté, P. Šmolík - varhany

Tříkrálový koncert

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtvrtek 6. ledna 2022 v 18.00h

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrálový sbor, K. Falcníková, Z. Horská, S. Mistr, K. Brynda, H. a K. Kopeckých, P. Šmolík
P. Šmolík - Improvizace, F. X. Brixi: Varhanní koncert D dur, J. F. N. Seger: Fuga de Tempore Natalis, F. X. Brixi: Reges de Saba, Pastorella in C, Š. Brixi: Offertorium solenne, Narodil se

Kounovace

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 21. června 2020 v 9.00h

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrálový sbor, K. Falcníková, P. Šmolík, Příbramská filharmonie

Tříkrálový koncert

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 5. ledna 2020 v 18.00h

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrálový sbor, K. Falcníková, Z. Horská, G. Kuntová, R. Prugl, K. Brynda, P. Šmolík, komorní orchestr

Bach na Svaté Hoře

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 1. prosince 2019 v 18:00h

Vepřekův smíšený sbor, komorní orchestr, K. Falcníková, Z. Horská, R. Prügl, T. Maliniak, P. Šmolík

Festival pěveckých sborů Příbram

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, sobota 19. října 2019 v 15:00h

Vepřekův smíšený sbor

  • Nahrávka vystoupení sboru nahrávka MP3
    (P. Šmolík: Laudate Dominum; K. Bříza: Dvě koledy; A. Bruckner: Locus iste; K. Bříza: Děťátko se nám narodilo; W. A. Mozart: Ave verum corpus)

Vánoční koncert a otevření výstavy k 35 letům VSS

Dům Natura, Příbram, pátek 14. prosince 2018 v 18:00h

Vepřekův smíšený sbor, Kateřina Falcníková, Zuzana Horská, Radek Prüg, Vratislav Kříž, Pavel Šmolík - varhany

Podzimní koncert

Kostel sv. Jakuba, Příbram, středa 8. listopadu 2017 v 19:00h

Vepřekův smíšený sbor, Příbramská filharomie

L. Vierne: Messe solenelle

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojěcha v Praze, neděle 22. října 2017 v 10:00h

Vepřekův smíšený sbor, Markéta Reindlová / Josef Kšica varhany, sbormistr Pavel Šmolík

Velký pátek v plz. katedrále

Plzeň, katedrála sv. Bartoloměje, pátek 14. dubna 2017 v 16:30h

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a hosté, sbormistr Pavel Šmolík

Podzimní chrámový koncert

Příbram, kostel sv. Jakuba, 14. 10. 2015 v 19h

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, Kristýna Fílová, Zuzana Horská, Karel Brynda, sbormistr Pavel Šmolík

Requiem v plzeňské Katedrále

Plzeň, chrám sv. Bartoloměje, 2. 11. 2014 v 10.30

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Rezonance, komorní orchestr, Kateřina Falcníková – soprán, Přemysl Kšica - varhany

Podzimní koncert

Příbram, kostel sv. Jakuba, 29. 10. 2014 v 19.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, Kateřina Falcníková – soprán, Přemysl Kšica - varhany

Koncert Francie

Tonerre, kostel Notre Damme, 2. 11. 2013 v 20.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Sbor města Tonerre, Kateřina Falcníková – soprán

Stabat Mater

Pražská Loreta - kostel Narození Páně, Praha, 15. 9. 2013 v 18.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Jiřina Marešová-Dvořáková – varhany, řídí Pavel Šmolík

Hornické písně

Březové Hory - důl Anna, Příbram, 17. 6. 2013 v 19.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, řídí Pavel Šmolík

Korunovace 2013

Svatá Hora, Příbram, 9. 6. 2013 v 9.00

Kateřina Falcníková, Radek Prugl, Karel Brynda, Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, řídí Pavel Šmolík

Zvonohra, sbor a varhany

Litoměřice, Katedrála sv. Štěpána, 26. 9. 2012 v 19.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Boudewijn Zwart (Holandsko) - carillon, od varhan řídí Pavel Šmolík

Stabat Mater

Svatá Hora, Příbram, 15. 9. 2012 v 18.30

Beata Altior, Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, řídí Pavel Šmolík

Sborový koncert

Ernesinum, Příbram, 16. 4. 2012 v 19.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, P. Brynychová, K. Dolhá, I. Fraitová, A. Kopsová, M. Devátá - zobcové flétny, K. Falcníková - soprán, P. Šmolík - klavírní spolupráce

Solesmes, Francie

chrám sv. ???, 10. 12. 2011 v 19.00

Anor, Francie

chrám sv. ???, 11. 12. 2011 v 10.30

150 let od příchodu redemptoristů na Sv. Horu - koncert

Svatá Hora, basilica, 8. 10. 2011 v 15.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Smíšený sbor Melodie (sbm. P. Salák - Jihlava), sólisté a Příbramská filharmonie

Vysoká u Příbrami

Památník Antonína Dvořáka, 22. 11. 2010 v 19.00

Podzimní koncert

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka a Příbramská filharmonie

Příbram, Kostel sv. Jakuba, 10. 11. 2010 v 19.00