VSS - Info pro členy sboru

Zde se nalézají aktuální informace pro členy sboru. Nejsou sice určeny veřejnosti, ale jistě se v nich též nenalézá nic, co by bylo třeba skrývat. Proto je přístup možný bez hesla :-)

Plán rok 2024 Verze z 9. 2. 2024 v PDF

Výslovnost anglických textů