VSS - Info pro členy sboru

Zde se nalézají aktuální informace pro členy sboru. Nejsou sice určeny veřejnosti, ale jistě se v nich též nenalézá nic, co by bylo třeba skrývat. Proto je přístup možný bez hesla :-)

Výslovnost anglických textů

Plán 1. pololetí Verze z 20. 2. v PDF