VSS - Info pro členy sboru

Zde se nalézají aktuální informace pro členy sboru. Nejsou sice určeny veřejnosti, ale jistě se v nich též nenalézá nic, co by bylo třeba skrývat. Proto je přístup možný bez hesla :-)

Plán rok 2023 Verze z 3. 11. 2023 v PDF

Výslovnost anglických textů