VSS - O sboru

KSSDVV

Myšlenku vzniku tohoto sboru vyslovila poprvé Zuzana Vepřeková (nyní Horská) poté, co v prosinci 1982 ukončila členství v Příbramském dětském sboru. Za prvé v této době již věkově odrostla dětskému sboru a za druhé se za sbormistra Vladimíra Vepřeka provdala. V květnu 1983 podpořila tuto ideu i učitelka PaedDr. Eva Káčerková, která se přistěhovala do Příbrami. Osobně vyhledala sbormistra, aby s ním také probrala možnosti sborové činnosti, a podařilo se jí ho přesvědčit. Vladimír poté oslovil svého známého učitele a kytaristu Jiřího Rouba, aby mu pomohl sehnat zájemce. 10. listopadu 1983 v aule příbramské ZŠ Jiráskovy sady se poprvé sešlo 11 nadšených zpěváků (z nich 6 ve sboru zpívá i v současnosti), a poté, co jim Vladimír nastínil své pěvecké plány, se ihned začalo zkoušet. Těleso, které dosud nemělo název, začalo s nácvikem několika Michnových skladeb. Ten probíhal velmi úspěšně, proto hned na další zkoušce sbormistr rozhodl, že komorní sbor vystoupí jako host na Vánočním koncertě Příbramského dětského sboru naplánovaného na 18. prosince 1983. Na tento koncert přijel i hudební skladatel dr. Jiří Berkovec, jehož Zimní suita byla právě na programu dětského sboru. Skladatel pochválil zpěv dětí, ale zároveň byl nadšený výkonem nového tělesa natolik, že přislíbil složit pro něj skladbu. Těleso si zvolilo název Komorní smíšený sbor Příbram (pracovní název VEKA - míněno „Vepřekův komorní ansámbl“ - se mezi členy používal dlouhá léta, ale nepodařilo se jej oficiálně prosadit). V následujícím roce se rozrostl sbor o další čtyři členy a začal pilně zkoušet dedikovanou Berkovcovu skladbu Čtyři milostné písně, v níž se sóla ujal člen sboru Ivan Kofroň (premiéra 14. 12. 1984). V říjnu předtím sbor odjel na své první zahraniční vystoupení, a to do družebního města Königs Wusterhausen (NDR), konec roku uzavřel poprvé nastudovanou Rybovou Českou mší vánoční „Hej, mistře“ v Kulturním domě v Rožmitále pod Třemšínem. V lednu 1985 přibyli do sboru další členové, jedním z nich byl barytonista Karel Brynda, který se záhy se stal sólistou a je jím dosud. Nejednou právě pro něj „na míru“ složil dr. Berkovec sólovou pastorelu, aby se Karlovi dobře zpívala. Díky jeho sólům byl sbor obohacen dramaturgicky a posluchači nadšeně vždy aplaudovali jeho výkonům. Ostatně jeho zpěv máte možnost slyšet i na tomto CD. Dalším hudebním skladatelem, který sboru věnoval několik svých premiérových děl, byl Stanislav Jelínek, kterého pojilo s Vladimírem přátelství již z dob studií v AUSu. K oblíbeným dílům zpívaným sboristy se zaujetím patřila skladba Recepty na asijská jídla Stanislava Jelínka (premiéra v dubnu 1987), která textově obsahovala vyjmenované ingredience potřebné pro zhotovení jídla a zároveň postup, kterak jídlo uvařit.

Sbor zpíval zpočátku většinu skladeb a capella, občas ho doprovodili krátkými sóly členové Věra Dvořáková (flétna) a Jiří Roub (kytara). Po několika letech si repertoár postupně vyžadoval klavírní doprovod a následně i varhanní spolupráci. Zpočátku doprovázela na klavír Jitka Koupilová, poté krátce Martina Halíková, po ní Jana Machutová, která se zároveň ujímala i varhanních partů. Od roku 1992 doprovázela sbor vynikající varhanice Vladimíra Štěpánová, která se později ujala i klavírních doprovodů. Za doby Vepřekova vedení sbor několikrát vystupoval v zahraničních partnerských městech (Hoorn, Freiberg, Villerupt), ale i při výměnných zájezdech (Itálie - Colleferro a Ciampino, Francie - Bourg en Bresse, Německo - Hollenstedt, Rakousko - Vídeň).

Samozřejmě koncertoval zejména ve městě při významných událostech (780. výročí města, 100. výročí březohorské důlní katastrofy, vernisáž výstavy obrazů Karla Hojdena, výstava „Z dějin Svaté Hory,“ ale i v jeho okolí (Třebsko, Tochovice, Trhové Dušníky, Obecnice). V letech 1995 a 1999 zahajoval sbor Hudební festival Antonína Dvořáka, pořádal každoročně společné Jarní koncerty a Vánoční koncerty s Příbramským dětským sborem.

V prosinci 1994 provedl sbor v Příbrami (a o několik dní později v chrámu sv. Mikuláše v Praze na Malé Straně) česko-latinskou Rybovu mši „Missa festis nativitatis Christi“. Tuto mši o rok později natočil na audiokazetu. Podrobnějšími informacemi o sboru se budeme zabývat v příštím roce v brožuře, kterou se sbor chystá vydat ke 40. výročí od svého založení. Nutno doplnit, že sbor po smrti svého zakladatele (v srpnu 2002) se přejmenoval a nesl název Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka. V posledním desetiletí se pod úspěšným vedením současného sbormistra Pavla Šmolíka opět rozrostl, tudíž označení „komorní“ ztratilo smysl, a tak došlo k další změně názvu na Vepřekův smíšený sbor.

Zuzana Horská