VSS - O sboru

KSSDVV

Vepřekův smíšený sbor (původně Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka) je jedním z několika v Příbrami působících smíšených sborů. Založil jej v roce 1983 jako VEKA (Vepřekův komorní ansámbl) jeho první sbormistr Vladimír Vepřek. Těleso mělo tehdy asi 12 členů. Prvními nastudovanými skladbami byly Michnovy písně. Sbor svůj repertoár samozřejmě dále rozšiřoval, spolupracoval též se skladateli, kteří pro něj upravovali a komponovali nová díla (např. Stanislav Jelínek: Asijské recepty, Dr. Jiří Berkovec: Vánoční pásmo a realizace četných pastorel). Stálou korepetitorkou sboru byla nejprve prof. Jiřina Mandová a poté prof. Vladimíra Štěpánová.

Po smrti Vladimíra Vepřeka nastoupil na jeho místo tehdejší svatohorský regenschori Pavel Šmolík. Sbor tak svůj repertoár, budovaný zejména ze skladeb české sborové klasiky, výrazně obohatil o kompozice moderní a skladby duchovní. Sborový repertoár tak kromě kompozic obvyklých, jakými jsou např. Rybova Česká mše vánoční nebo Dvořákovy sborové skladby, zahrnuje například Janáčkovy Tři smíšené sbory, skladby Foerstrovy, úpravy lidových písní českých i jiných slovanských národů, italskou vokální polyfonii, ale též soudobé české, polské i další kompozice. Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka má v repertoáru rovněž množství úprav hornických písní z příbramska a vánočních koled ve zpracování sbormistra Pavla Šmolíka.

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka se pravidelně podílí na provedení premiér skladeb současných autorů. V roce 2005 to bylo Te Deum Radka Rejška, kdy byla pořízena i studiová nahrávka díla, dále v roce 2006 skladba Stanislava Jelínka Na úsvitě. V roce 2008 proběhla premiéra Rejškova Stabat Mater, roku 2010 první provedení nového cyklu úprav koled Pavla Šmolíka, roku 2012 pak premiéra oratoria Maria, Vykoupený Země Radka Rejška, kde sbor účinkoval po boku souboru Pražští pěvci a Jihočeské komorní filharmonie.

Kromě samostatných koncertů, spolupráce s Příbramskou filharmonií a příležitostných zájezdů (Čechy i zahraničí: Francie, Slovinsko, Německo) a účasti na společném vánočním koncertu příbramských pěveckých sborů a Příbramské filharmonie (do r. 2012) sbor každoročně spolupracoval se Svatohorským chrámovým sborem na hudbě největší slavnosti poutního místa Svaté Hory – Korunovaci. Při této příležitosti byly v minulých létech provedeny rozsáhlé mešní kompozice, jako například Messe solenelle Charlese Gounoda, Paukenmesse Josepha Haydna, Mše D dur Antonína Dvořáka nebo také kantáta Te Deum George Bizeta.