Naše CD

Svatohorský chrámový sbor pořídil šest kompaktních disků.
Ty z nich, které jsou ještě dostupné, lze zakoupit osobně ve Svatohorském poutním muzeu
nebo objednat prostřednictvím svatohorského e-shopu.

CD Hudba na Svaté Hoře

První z nich pod názvem „Hudba na Svaté Hoře“ vyšel v roce 1996.

Na jeho natáčení se, kromě Svatohorského chrámového sboru pod vedením P. Karla Břízy, podíleli různí zajímaví interpreti, např. Josef Svejkovský - clariny, P. Stanislav Přibyl - varhany, al též prof. Karel Hron - varhanní improvizace. Zvláštnosí tohoto disku je rovněž Zařazení nahrávky Dvořákovy klavírní skladby "Ze Svaté Hory" z cyklu skladeb "Nálady, dojmy a upomínky, po. 4567.

CD Skladby K. Břízy I.

Druhé CD „Dobrý den vinšujem tobě, Maria“ obsahuje další mariánské písně a Břízovo Druhé ordinárium.

Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text - Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text -Ještě to ale chce další text

CD Křížová cesta svatohorská

Další CD nese název „F. X. Thuri: Křížová cesta svatohorská“. Je na něm zachycena kompozice, která vznikla při příležitosti žehnání nové křížové cesty v parku Svaté Hory. Čtrnáct zastavení na texty Václava Renče s původním hudebním doprovodem, který je dílem současného skladatele Františka Xavera Thuriho se Svatohorským chrámovým sborem zaznamenalo Collegium Xaverium za řízení autora. Krátká zamyšlení ke každému zastavení křížové cesty přednáší Mons. Jiří Paďour, OFMCap., současný arcibiskup pražský.

CD Skladby K. Břízy I.

Čtvrtý kompaktní disk Svatohorského chrámového sboru „Skladby Karla Břízy I.“ vydalo Karmelitánské nakladatelství v srpnu 2004.

Disk obsahuje průřez dílem skladatele duchovní hudby a dřívějšího sbormistra P. K. Břízy. Zastoupeny jsou jak skladby a capella, tak s varhaním doprovodem, dále i kompozice s komorním (žesťovým) ansámblem a nakonec též skladby varhanní.

CD Mariánské zpěvy na Svaté Hoře

Pátým titulem jsou „Mariánské zpěvy ze Svaté Hory“, jejichž záznam byl realizován v listopadu 2004.

Jedná se o nahrávku, která obsahuje barokní mariánské písně, svatohorské zpěvy včetně známého Svatohorského Zdrávasu a Intrády svatohorských ministrantů, interpretované na dobové nástroje. CD je členěno na celky, jejichž centrem je vždy jeden konkrétní mariánský zpěv Zdrávas, Anděl Páně, Stála Matka a pod.

CD Skladby K. Břízy I.

Konečně šestým, dosud posledním CD, které vzniklo v druhém pololetí roku 2010, je titul „Vánoce na Svaté Hoře“.

Obsahem disku jsou různé vánoční kompozice, které již tradičně zaznívají ve svatohorské bazilice. Kromě hudby J. J. Ryby, J. G. Zechnera nebo R. Rejška zde též nalezneme biblické texty v přednesu P. Stanislava Přibyla, CSsR a sólové varhanní skladby.