O repertoáru

Svatohorský chrámový sbor vystupuje především při liturgii. Jeho páteřní literaturou jsou tedy skladby liturgické, vzhledem k složení, velikosti, zkušenostem a technickým možnostem sboru pak jsou přibližně rovným dílem zastoupeny skladby a capella a skladby s doporovodem varhan.

Ke klasickým, pravidelně provozovaným skladbám patří zejména unikátní soubor propriálních zpěvů v českém jazyce (především Introitů - vstupních zpěvů), které vznikly v období od zavedení liturgie v národním jazyce počátkem sedmdesátých let minulého století do devadesátých let. Autory skladeb jsou převážně Karel Bříza, Jiří Bříza, Stanislav Jelínek a Petr Eben. V případě skladeb P. Karla Břízy a Stanislava Jelínka se jedná mnohdy o skladby určené přímo rpo liturgii svatohorské baziliky. U těchto skladeb je však také přiznat různorodou kvalitu kompozic, které často vznikaly v „horkých chvilkách“ těsně před provedením. I přesto zde nalezneme velmi zajímavé kompozice, jako například raná propria P. Karla Břízy (např. Introitus na svátek Panny Marie, Matky ustavičné pomoci) nebo Proprium slavnosti Nanebevzetí Panny Marie Stanislava Jelínka.

Repertoár Svatohorského chrámového sboru samozřejmě též zahrnuje klasické kompozice, např. Gradualia a Offertoria W. Byrda (zejména s tříkrálovou tématikou), skladby T. L. da Vittoria, Palestrinova, dále skladby českých autorů baroka (písně z kancionálů Holanova, Božanova), skladby a úpravy českého kantora moderní doby Bohuslava Korejse, který sboru též věnoval cyklus sborů k obřadu mytí nohou.

Sbor též každoročně studuje nová ordinária - latinská i česká, soudobá i stará. Z repertoáru jmenujme např. Mozartovu mši C dur „Korunovační“ a Missu brevis in F, Haydnovu „Paukenmesse“, Gounodovu mši č.6 a jeho Messe sollenelle, Dvořákovu Mši D dur, ale též mše Rybovy, Břízova čtyři ordinária a další kompozice.

Sbor též provádí soudobou hudbu, určenou pro liturgii, přičemž je též iniciátorem vzniku mnoha současných kompozic. Více vpravo v záložce „Skladatelé, spolupracující se sborem.“