Nahrávky vystoupení

B. Hod vánoční - hudba při liturgii (J. V. Rathgeber: Missa civilis ad.)

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, pondělí 25. prosince 2023 v 9:00

Svatohorský chrám. sbor, sóla P. Kopecký - housle, sóla K. Falcníková, G. Kuntová, P. Šmolík - varhany

Půlnoční - hudba při liturgii (J. J. Ryba: Hej, mistře)

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 24. prosince 2023 v 16:00

Členové příbram. smíš. sborů, sóla K. Falcníková, G. Kuntová, P. Strnad, K. Brynda, P. Šmolík - varhany

Hromnice - hudba při liturgii (P. Eben)

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtvrtek 2. února 2023 v 17:00

Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík - varhany

Tříkrálový koncert

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtvrtek 5. ledna 2023 v 18:00

Členové Vepřekova smíšeného sboru a Svatohorského chrámového sboru, sóla K. Falcníková, Z. Horská, G. Kuntová, P. Strnad, K. Brynda; P. Šmolík - varhany; P. Kopecký, A. Kopecká - housle, J. Pichlík - kontrabas

Půlnoční

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, sobota 24. prosince 2022 v 16:00

Členové Vepřekova smíšeného sboru a Svatohorského chrámového sboru, sóla K. Falcníková, G. Kuntová, P. Strnad, K. Brynda; P. Šmolík - varhany

Zelený čtvrtek

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 14. dubna 2022 v 17:00

Svatohorský chrámový sbor

 • Liturgická hudba (P. Šmolík: Propriální zpěvy 3 a 4-hl. na Z. čtvrtek, St. Jelínek: Můj Pane v Getsemanech, P. M. di Bologna ad.) nahrávka MP3

Květná neděle

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 10. dubna 2022 v 9:00 a 11:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, P. Šmolík, Svatohorský chrámový sbor, žesťové trio

 • Liturgická hudba (P. Šmolík: Nové Lukášovy pašije, A. Bruckner: Aequale ad.) nahrávka MP3

Nejsv. Trojice

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 30. května 2021 v 9:00h

L. Aschenbrennerová, K. Falcníková, P. a H. Kopeckých P. Šmolík

Velký pátek

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, pátek 2. dubna 2021 v 17:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, P. Šmolík

Zelený čtvrtek

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtvrtek 1. dubna 2021 v 17:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, P. Šmolík

Boží hod vánoční

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, pátek 25. prosince 2020 v 9:00h

K. Falcníková, Svatohorský chrámový sbor, P. Šmolík

Vigilie Narození Páně

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtrvtek 24. prosince 2020 v 16:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, S. Mistr, P. Šmolík, komorní instrumentální ansámbl

3. neděle adventní

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 13. prosince 2020 v 9:00h

K. Falcníková, M. Neumannová (hoboj), P. Šmolík

Ježíše Krista Krále

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 22. listopadu 2020 v 9:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, T. Hrbáček (trubka), P. Šmolík

Seslání Ducha Svatého

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 31. května 2020 v 9:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, S. Mistr, P. Šmolík, Hana Kopecká, Pavel Kopecký - housle, Svatohorský chrámový sbor

 • F. X. Brixi: Missa brevis D, P. Šmolík: Spiritus Domini, O salutaris nahrávka MP3

Neděle Božíno Milosrdenství

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 19. dubna 2020 v 9:00h

K. Falcníková, S. Mistr, P. Šmolík

 • J. Langalis: Missa Misericordiae Domini, P. Šmolík: Regina coeli, Pange lingua nahrávka MP3

Boží hod velikonoční

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 12. dubna 2020 v 9:00h

T. Hrbáček, K. Falcníková, G. Kuntová, P. Šmolík

 • P. Šmolík: Missa Nova (2020), K. Bříza: Vesel se, nebes Královno ad. nahrávka MP3

Zelený čtvrtek

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, čtvrtek 9. dubna 2020 v 17:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, P. Šmolík

 • P. Šmolík: Zpěvy na Zelený čtvrtek (2020) ad. nahrávka MP3

Květná neděle

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 5. dubna 2020 v 9:00h

K. Falcníková, G. Kuntová, R. Rejšek, P. Šmolík

Boží hod vánoční

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, středa 25. prosince 2019 v 9:00h

Svatohorský chrámový sbor, komorní instrumentální ansámbl, K. Falcníková, G. Kuntová, R. Prügl, P. Šmolík

 • F. X. Brixi: Missa brevis in F, K. Václav Holan - vánoční písně ad. nahrávka MP3

Půlnoční mše

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, úterý 24. prosince 2019 v 16:00h

Členové Svatohorského chrámového sboru a Vepřekova smíšeného sboru, K. Falcníková, G. Kuntová, R. Prügl, K. Brynda, P. Šmolík - varhany

4. neděle adventní

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, neděle 22. prosince 2019 v 9:00h

Členové Svatohorského chrámového sboru a Vepřekova smíšeného sboru, G. Kuntová, P. Pazderková, P. Šmolík, Flauto Contento

 • William Byrd: Mass for three voices, barokní adventní písně, Wachet auf průřez MP3

Festival pěveckých sborů Příbram

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, sobota 19. října 2019 v 15:00h

Svatohorský chrámový sbor, G. Kuntová, E. Roubová, J. Traxler, P. Šmolík, P. Šmolík - varhany

 • Nahrávka vystoupení sboru nahrávka MP3
  (P. Eben: Svátek sv. Terezie od Dítěte Ježíše (Vstupní zpěv a Offertorium); Svátek Navštívení P. Marie (Communio); K. Bříza: Ještě než vzpjal se první chrám; P. Šmolík: Srdce kamenné; Nové Lukášovy pašije - průřez)

Břízovské slavnosti - koncert z děl redemptoristů

Bazilika, Svatá Hora, Příbram, pátek 18. října 2019 v 19:00h

Svatohorský chrámový sbor, G. Kuntová, P. Šmolík - varhany

Boží hod velikonoční

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 21. 4. 2019 v 9.00

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrámový sbor, hosté, J. Tůma - varhany, řídí P. Šmolík

 • J. G. Zechner: Große Orgelsolomesse, J. J. Fux: Victime paschali, liturgická hudba, improvizace MP3

Velký Pátek

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 19. 4. 2019 v 17.00

Vepřekův smíšený sbor, Svatohorský chrámový sbor

 • R. Rejšek: Janovy pašije MP3
 • Ostatní liturgická hudba MP3

Zelený čtvrtek

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 18. 4. 2019 v 9.00 a 11.00

Svatohorský chrámový sbor

 • Sestřih liturgické hudby MP3

Květná neděle

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 14. 4. 2019 v 9.00 a 11.00

Svatohorský chrámový sbor, G. Kuntová, P. Šmolík, J. Traxler, K. Falcníková, E. Roubová ad., Miloslava Šmoílková - varhany

 • P. Šmolík: Nové Lukášovy pašije MP3

Zelený čtrvtek

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 18. 4. 2019 v 17.00

Svatohorský chrámový sbor, K. Falcníková, P. Šmolík - varhany

 • Proprium P. Šmolíka na Zelený čtvrtek, P. Martini di Bologna: In Monte Oliveti MP3

Roráty

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 15. 12. 2018 v 6.00

Svatohorští literáti, Pavel Šmolík - varhany

 • Krátká ukázka MP3

Památka na všechny věrné zemřelé

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 2. 11. 2018 v 17.00

Svatohorský chrámový sbor, Pavel Šmolík - varhany

 • Nahrávka v MP3

Neděle Božího milosrdenství

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 8. 4. 2018 v 16.30

Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Radek Prugl - tenor, Pavel Šmolík - bas, Markéta Schley Reindlová (Langlais) / P. Šmolík- varhany

 • Nahrávka v MP3

Velikonoční koncert SHS

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 2. 4. 2018 v 16.30

Svatohorský chrámový sbor, Marta Neumannová - hoboj, Kateřina Falcníková – soprán, sbormistr a varhany Pavel Šmolík

 • Nahrávka koncertu v MP3

Boží hod velikonoční - hudba při liturgii

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 1. 4. 2018 v 9.00

Svatohorský chrámový sbor, žesťový kvartet, M. Zahrádková - varhany, sbormistr Pavel Šmolík

Velkopáteční obřady

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 30. 3. 2018 v 17.00

Svatohorský chrámový sbor, členové Vepřekova smíš. sboru, Kateřina Falcníková – soprán, Radek Prugl - tenor, sbormistr a varhany Pavel Šmolík

Tříkrálový koncert Svatohorského chrámového sboru a hostí

Bazilika Nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 6. 1. 2018 v 18.00

Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Marie Štefaniková - alt, radek Prugl - tenor, sbormistr a varhany Pavel Šmolík

Vánoční koncert Svatohorského chrámového sboru a hostí

Bazilika nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 26. 12. 2017 v 16.30

Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Marie Štefaniková - alt, Yoshimi Oshima - příčná flétna, Jaroslav Tůma – varhany, dirigent Pavel Šmolík

Boží Hod vánoční

Bazilika nanebevzetí P. Marie, Svatá Hora, 25. 12. 2017 v 9.00

Svatohorský chrámový sbor, komorní orchestr, Kateřina Falcníková – soprán, Gabriela Kuntová - alt, Radek Prügl - tenor, Miloslava Šmolíková – varhany, dirigent Pavel Šmolík

Stabat Mater

Pražská Loreta - kostel Narození Páně, Praha, 15. 9. 2013 v 18.00

Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Svatohorský chrámový sbor, Kateřina Falcníková – soprán, Jiřina Marešová-Dvořáková – varhany, řídí Pavel Šmolík

Korunovace 2013

Svatá Hora, Příbram, 9. 6. 2013 v 9.00

Kateřina Falcníková, Radek Prugl, Karel Brynda, Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, řídí Pavel Šmolík

Stabat Mater

Svatá Hora, Příbram, 15. 9. 2012 v 18.30

Beata Altior, Svatohorský chrámový sbor, Komorní smíšený sbor Dr. Vladimíra Vepřeka, Příbramská filharmonie, řídí Pavel Šmolík

Všech věrných zemřelých (dušičky)

Svatohorská bazilika, 2. 11. 2011 v 17.00 (hudba při liturigi)

Narození P. Marie, svátek

Svatohorská bazilika, 8. 9. 2011 v 17.00 (hudba při liturigi)

 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Kyrie I nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Christe nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Kyrie II nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Gloria nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Quoniam nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Cum Sancto Spiritu nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Sanctus nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Benedictus nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Agnus Dei nahrávka MP3
 • J. Syrůček: Missa Coronata Sacro Montana - Dona nahrávka MP3

Koncert duchovní hudby

kostel sv. Rocha, Březnice, 4. 6. 2011 v 17.00

 • J. G. Zechner: Große Orgelsolomesse - Gloria, Domine Deus nahrávka MP3
 • J. G. Zechner: Große Orgelsolomesse - Qui tollis, Quoniam nahrávka MP3
 • P. Šmolík - Křížová cesta (průřez) nahrávka MP3

Boží hod vánoční

Svatohorská bazilika, 24. 12. 2010 v 9.00 (hudba při liturigi)

 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Kyrie nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Gloria nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Credo nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Sanctus nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Benedictus nahrávka MP3
 • V. J. Kopřiva: Sacrum Pastorale Integrum - Agnus Dei nahrávka MP3

Svaté Rodiny

Svatohorská bazilika, 26. 12. 2010 v 9.00 (hudba při liturigi)