Skladatelé, spolupracující se sborem

Radek Rejšek

Radek Rejšek

varhaník, carillonér, skladatel, hudební režisér se narodil v Praze 6. července 1959. Skladbu studoval nejprve soukromě u Zdeňka Lukáše, po té na Pražské konzervatoři, dále na AMU ve třídě Jiřího Dvořáčka a studia dokončil v roce 1990 na JAMU v Brně u Zdeňka Zouhara.

Brněnské skladatelské prostředí ho nasměrovalo na cestu experimentu, v praxi se ale nijak nevyhýbá konsonancím a používá je v neobvyklých vztazích. Základním stavebným kamenem většiny jeho skladeb je určitým způsobem seriálně generovaná práce s tónovým materiálem, která však není samospasitelná a podíl její účasti na tvorby skladby je proměnlivý podle aktuálních požadavků dané kompozice.

V současnosti pracuje na KOnzervatoři v Českých Budějovicích, kde vyučuje hudebně teoretické předměty a skladbu. V Českém rozhlase již více jak dvě desetiletí působí jako hudební redaktor. V rámci této své profese se věnuje především rozsáhlému projektu pořizování nahrávek historických varhanních nástrojů v Česku. Rovněž, jako carillonér, je hlavním hybatelem podobného projektu ČR v oblasti zvonů. Jako varhaník a carillonér působí v chrámu Narození Páně na pražské Loretě.

Z jeho díla jsme provedli premiéru kantátového Te Deum věnovaného 100 let trvání titulu svatohorské baziliky (ve spolupráci s KSSDVV a Voj. hudba Tábor - 2005). Dále jsme premiérovali cyklus Blahoslavenství (2006), Janovy pašije (2009) a několik drobných skladeb. Autorova snad nejprovozovanější skladba Ave Maria je samozřejmě součástí repertoáru sboru.

Stanislav Jelínek

Stanislav Jelínek

Hudební skladatel Stanislav Jelínek, přítel P. Karla Břízy, komponoval a komponuje pro chrámové sbory množství větších (4 mše) i komornějších kompozic. Jmenujme např. propriální části mší, drobná moteta (Dvě velikonoční moteta, Aj tu jest chléb andělský, Můj pane v Getsemane) a pod.

Stanislav Jelínek je dále činný především jako schopný aranžer a instrumentátor, vyučující skladby a instrumentace na Pražské konzervatoři a je též autorem několika hudebně-teoretických publikací.