Skladby – Pavel Šmolík

Autorem všech zde umístěných skladeb je Pavel Šmolík. Jazyk (L - latina, Č - čeština) vokálnich skladeb i jejich obsazení (SATB = soprán, alet, tenor, bas atp.) jsou uvedeny zkratkou. Kliknutím na odkaz získáte PDF part příslušného nástroje.

Duchovní a capella

 • Andělský chlebe – SATB, org – (Č)
 • Laudate Dominum – SATB – (L)
 • Chvalte ústa – SATB – (Č)

Hornické písně

 • Hornická hymna – TTBB
 • Spi, dítě – SATB
 • Hluboký důl – SAATTBB
 • Barboro, panenko svatá – SAATTB
 • Co dělá má žena – SATB
 • Marjánko, ženo má – SATB
 • Vy havrani umazaní – SATBB
 • Pohádka o permoníkovi – SAATTBB
 • Všemohoucí věčný Králi – SATB
 • Prokope náš svatý – SATB

Skladby vokálně-instrumentální duchovní

 • Missa Nova (2020) - stručné české ordinarium pro SAB (sbor nebo jen tři zpěváci), S/Bar solo, trubku, varhany a bicí ad lib. Partitury PDF: Verze bez bicích
 • Tři chrámová duetta (O salutaris, Ave Mariua, Ave verum) – SA sóla, org (L)
 • O salutaris – ST sóla, archi, cont partitura – (L)
 • Tichá noc – SATB, SATB sóla, symf. orchestr, varhany partitura – (Č)
 • K nebesům – 2ob, 2fgt, 3cor, 3tbn, timp, archi, org, batt., zpěv partitura – (Č)
  orch. party: ob1 ob2 fgt1 fgt2 cor1+2 cor3 tr1+2 tbn1 tbn2 tbn3 timp batt org vi1 vi2 vle vlc cb
 • Koledy – SATB, SATB sóla, symf. orchestr, varhany, batt partitura – (Č)
 • Pastorela – SATB, BB sóla, 2vi, 2clrni, cont partitura kl. výtah – (Č)
 • Prorium na Zelený čtvrtek (2020) – Sbor (nebo tři sólisté) SAB, varhany (jen u Vstupního zpěvu) partitura PDF
 • Nové Matoušovy pašije (2020) – Sbor (jedno až tříhlas, vše možné unis.), Evangelista, Služka (A), Ježíš (B), Sukcentor (T), varhany partitura PDF
 • Nové Lukášovy pašije (2019) – Sbor (jedno až tříhlas, vše možné unis.), Evangelista, Služka (A), Ježíš (B), Sukcentor (T), varhany partitura PDF
 • Matoušovy pašije – SATB, STBB sóla, 2ob, angl. roh, fagt, archi, cont partitura sbor – (Č)
 • Lukášovy pašije – SATB, STBB sóla, 2ob, angl. roh, fagt, archi, cont partitura – (Č)
 • Indrády na Květnou neděli – Coro a 3, lid, 3tbn, (2ob, fgt, timp ad lib.) partitura – (Č)
  instr. party: tbn1 tbn2 tbn3 ob1 ob2 fgt timp sbor a lid
 • Žalm 117 Bar sólo, pno – (Č)
 • Křížová cesta pro Noc kostelů 2011 na motivy Ž 72 – SAA (AAA), 2fl, cl, trgl partitura – (Č)
  fl1 fl2 cl sbor

České zpívané nešpory

Jedná ze téměř výlučně o druhé nedělní nebo sváteční nešpory. Tyto nešpory vznily pro svatohorskou baziliku. V důsledku toho v jejich variantě pro liturgické mezidobí jsou namísto příslušného hymnu zařazeny dvě mariánské písně. Hymnus je možné doplnit ze samostatného souboru. Doprovody k jednotlivým cyklům nešpor jsou zpracovány pouze částečně, postupně jsou však doplňovány. Brožury pro lid jsou zamýšleny ke zmenšení na formát A5.

 • Nešpory pro dobu adventnílid doprovod
 • Nešpory pro dobu postnílid doprovod
 • Nešpory pro dobu velikonočnílid (kompletní) doprovod (1. a 2. neděle)
 • Nešpory pro liturgické mezidobílid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Ježíše Krista Králelid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Povýšení svatého Kříželid doprovod
 • Nešpory pro Boží hod vánočnílid doprovod
 • Nešpory pro 2. neděli vánočnílid doprovod
 • Nešpory pro svátek Svaté Rodinylid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Matky Boží P. Marielid doprovod
 • Nešpory pro svátek Zjevení Páně (Tří králů)– lid doprovod
 • Nešpory pro svátek Křtu Pánělid doprovod
 • Nešpory pro svátek Uvedení Páně do chrámu (2. 2.) – lid doprovod
 • Nešpory pro památku P. Marielid doprovod
 • Nešpory pro svátek Posvěcení chrámulid doprovod
 • Nešpory (1. i 2.) pro slavnost sv. Václava nebo o jednom mučedníkovi – lid doprovod
 • Nešpory pro slavnost Všech svatýchlid doprovod
 • Nešpory na památku sv. Cecílie lid doprovod

Světské skladby

 • Teče vodaSATB (Č)

Instrumentální hudba

Skladby pro varhany (a sólový nástroj)

Snadné...

 • Koledy (velmi snadné) noty PDF (pno 4ms)